Podrobnosti záznamu

Název
   Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geofyziky
    Geologických
    Inženýrské
    Konference
    Mezinárodní
    Postavení
    Průzkumech
    Referátů
    Regionální
    Sborník
    Seismologie
    účastí
Části této monografie
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Lokace a další vlastnosti
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Matematické zpracování záznamu