Podrobnosti záznamu

Název
   Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hradec Králové. SOG - ČGS Praha
Další názvy
     Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Hradec Kralove. SOG - CGS Praha.
Autor
   Rýda, Karel
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    . Protection of mineral deposits, undermining areas, landslides, radon risk
Klíčové slovo
    ČGS
    Hlediska
    Hradec
    Králové
    Ložisek
    Nerostných
    Ochrany
    Posudek
    Praha
    SOG
    Surovin
Abstrakt (česky)
    Zadaný region je vyhodnocen z hlediska vlivu územního plánování na ochranu ložisek nerostných surovin. Dále je zhodnocen dle evidence poddolovaných území, starých důlních děl, sesuvů a radonového rizika
Abstrakt (anglicky)
    Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Hradec Kralove. SOG - CGS Praha.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014