Podrobnosti záznamu

Název
   Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jihlava. SOG - ČGS Praha
Další názvy
    Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Jihlava. SOG - CGS Praha.
Autor
   Rýda, Karel
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
     Protection of mineral deposits, undermining areas, landslides, radon risk
Klíčové slovo
    ČGS
    Hlediska
    Jihlava
    Ložisek
    Nerostných
    Ochrany
    Posudek
    Praha
    SOG
    Surovin
Abstrakt (česky)
   Zadaný region je vyhodnocen z hlediska vlivu územního plánování na ochranu ložisek nerostných surovin. Dále je zhodnocen dle evidence poddolovaných území, starých důlních děl, sesuvů a radonového rizika
Abstrakt (anglicky)
   Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Jihlava. SOG - CGS Praha.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014