Podrobnosti záznamu

Název
   Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Město na Moravě. SOG - ČGS Praha
Autor
   Rýda, Karel
Datum vydání
    2012
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Protection of mineral deposits, undermining areas, landslides, radon risk
Klíčové slovo
    ČGS
    Hlediska
    Ložisek
    Město
    Moravě
    Nerostných
    Nové
    Ochrany
    Posudek
    Praha
    SOG
    Surovin
Abstrakt (anglicky)
    Zadaný region je vyhodnocen z hlediska vlivu územního plánování na ochranu ložisek nerostných surovin. Dále je zhodnocen dle evidence poddolovaných území, starých důlních děl, sesuvů a radonového rizika
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014