Podrobnosti záznamu

Název
   Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Suchovršice. SOG - ČGS Praha
Další názvy
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Suchovrsice. SOG - ČGS Praha.
Autor
   Rýda, Karel
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
     Protection of mineral deposits, undermining areas, landslides, radon risk
Klíčové slovo
    ČGS
    Hlediska
    Ložisek
    Nerostných
    Ochrany
    Posudek
    Praha
    SOG
    Suchovršice
    Surovin
Abstrakt (česky)
    Zadaný region je vyhodnocen z hlediska vlivu územního plánování na ochranu ložisek nerostných surovin. Dále je zhodnocen dle evidence poddolovaných území, starých důlních děl, sesuvů a radonového rizika
Abstrakt (anglicky)
   Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Suchovrsice. SOG - ČGS Praha.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014