Podrobnosti záznamu

Název
   Posudek na Záměr těžby na ložisku Rybnica - Lešna v Polsku z hlediska vlivu na ŽP v ČR
Další názvy
     Opinion on the intent of mining the deposit Rybnica - Leszno in Poland in terms of impact on the environment in the country.
Autor
   Godány, Josef
   Rýda, Karel
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
     Change of plan extraction, noise, dust, Natura 2000, groundwater
Klíčové slovo
    ČR
    Hlediska
    Lešna
    Ložisku
    Polsku
    Posudek
    Rybnica
    Těžby
    Vlivu
    Záměr
    ŽP
Abstrakt (česky)
    Zhodnocení dopadu změny těžby na lomu Rybnica z hlediska hlučnosti, prašnosti, ohrožení Natury 2000, režimu podzemních vod atd.
Abstrakt (anglicky)
    Opinion on the intent of mining the deposit Rybnica - Leszno in Poland in terms of impact on the environment in the country.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014