Podrobnosti záznamu

Název
   Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
Editor
    Munzar, Jan
    Vaishar, Antonín
Nakladatel
    Regiograph
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-86377-05-9
Fyzický popis
    107 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
Předmětová kategorie
    floods
    landscape
    Morava River
Klíčové slovo
    Krajina
    Lidé
    Moravy
    Povodí
    Povodně
    řeky
Abstrakt (česky)
   Bulletin třetího ročníku řešení stejnojmenného grantového projektu se koncentruje na příčiny, průběh a následky povodní 1997 v modelových oblastech Bochoř-Vlkoš-Troubky (okres Přerov) a Otrokovice. Kromě toho se věnuje problematice sesuvů na Vsetínsku vyvolaných po-vodněmi, historickým aspektům povodní a ekologickým stanoviskům k této problematice
Abstrakt (anglicky)
   The bulletin of the 3rd year of the same grant project concentrates on causes, course and con-sequences of the 1997 flood in model regions Bochoř-Vlkoš-Troubky (Přerov district) and Otrokovice. Besides of it deals with the problems of landslides impacted by floods in the Vsetín region, with historical aspects of floods and with ecological standpoints to the problem.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012