Podrobnosti záznamu

Název
   Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
Nakladatel
    Regiograph
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1999
ISBN
    80-901844-9-9
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Krajina
    Lidé
    Moravy
    Povodí
    Povodně
    řeky
Části této monografie
    Historické povodně na Moravě před rokem 1900
    Modelové oblasti
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení