Podrobnosti záznamu

Název
   Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl
Editor
    Vaishar, A.
Nakladatel
    Regiograph
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Krajina
    Lidé
    Moravy
    Povodí
    Povodně
    řeky
Části této monografie
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)