Podrobnosti záznamu

Název
   Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy III. díl
Nakladatel
    Regiograph
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2001
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    III
    Krajina
    Lidé
    Moravy
    Povodí
    Povodně
Části této monografie
    Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko)