Podrobnosti záznamu

Název
   Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil
Editor
    Munzar, J.
    Vaishar, A.
Nakladatel
    Regiograph
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2000
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    II
    Krajina
    Lidé
    Moravy
    Povodně
    Povodní
    řeky
Části této monografie
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
    Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska