Podrobnosti záznamu

Název
   Povodně a změny v krajině
Editor
    Langhammer, J.
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta UK
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Krajině
    Povodně
    Změny
Části této monografie
    Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů