Podrobnosti záznamu

Název
   Povodně v českých zemích
Autor
   Hančil, V.
   Janata, J.
   Kozák, Jan
   Munzar, Jan
   Státníková, P.
Nakladatel
    Professional Publishing
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-86946-39-9
Fyzický popis
    144 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR3cav_un_auth*0217007
    Překlad názvu: Floods in the Czech Lands
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Czech Lands
    floods
    history
    insurance
    protection
Klíčové slovo
    českých
    Povodně
    Zemích
Abstrakt (česky)
   Monografie pojednává o povodních v Českých zemích v těchto kapitolách: Člověk v ohrožení, Významné povodně v povodí řeky Labe v Čechách, Významné povodně v povodí řeky Moravy, Významné povodně v povodí řeky Odry, Ochrana před povodněmi v minulosti, Povodně a pojištění, Literatura.
Abstrakt (anglicky)
   The monography deals with floods in the Czech Lands in the following sections: Man in danger, Important floods in the Labe/Elbe river basin in Bohemia, Important floods in the Morava/March river basin, Important floods in the Odra/Oder river basin, Flood protection in history, Floods and insurance, References.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013