Podrobnosti záznamu

Název
   Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK)
Nakladatel
    Český geologický úřad
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1990
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    28
    čs
    Geologického
    Kongresu
    Mezinárodního
    MGK
    Poznatky
    účastníků
Části této monografie
    28. Medzinárodný geologický kongres
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
    Geochemie pro životní prostředí
    Geomorfologie, sesuvy a ostatní svahové pohyby
    Geotektonika
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    Hydrogeologie
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    Inženýrská geologie - 2. část
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Poučení pro naši sedimentologii
    Povrchové a připovrchové procesy
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Sedimentologie
    Strukturní geologie a geotektonika
    Účast geofyziků na 28. MGK
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG