Podrobnosti záznamu

Název
   Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina
Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí ČR
    Ministerstvo životního prostředí ČR-Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1992
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekologická
    Pracovní
    Setkání
    Surovina
    Zeolity
Části této monografie
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Oceánské zeolitové kaly
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Struktury zeolitů
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a nové principy jejich názosloví
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků