Podrobnosti záznamu

Název
   Praha
Editor
    Kubíková, J.
    Ložek, Vojen
    Špryňar, P.
Nakladatel
    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-86064-69-7
Fyzický popis
    304 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Chráněná území ČR
   12
Poznámky
    ISBN 80-86305-00-7.
    Překlad názvu: Prague
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    archeology
    geography
    geology
    landscape
    nature protection
    Prague
Klíčové slovo
    Praha
Abstrakt (česky)
   Kniha představuje základní charakteristiku pražské přírody z hlediska geologie, geomorfologie, pedologie, klimatologie, hydrologie, botaniky, zoologie, archeologie a dalších vědních disciplín.
Abstrakt (anglicky)
   The book provides the basic characteristics of Prague nature in light of geology, geomorphology, pedology, climatology, hydrology, botany, zoology, archeology and so on.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012