Podrobnosti záznamu

Název
   Preliminary study for the CGS programme focused on the Czech Cretaceous Basin and its basement
Další názvy
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva