Podrobnosti záznamu

Název
   Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Nakladatel
    Geofyzikální ústav ČSAV
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1988
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    3.-7.10
    1988
    Celostátního
    Dnech
    Gravimetrie
    Konaného
    Liblicích
    Problémy
    Referátů
    Sborník
    Semináře
    Současné
Části této monografie
    Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22
    Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří
    Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
    Elipsoidální korekce základní rovnice fyzikální geodézie
    Fraktály v geofyzice
    Geodynamické projevy atmosféry na slapových frekvencích
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice
    Gravitační účinek rozhraní plášť-jádro
    Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
    Invarianty gravitačné ekvivalentních těles
    K hloubce litosféry
    K šedesátým pátým narozeninám Ing. Miloše Picka, Dr.Sc.
    K výběru referenčního hustotního modelu
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000
    Napětí v elastické litosféře generované plášťovou konvekcí
    Napětí v stlačitelné elastické litosféře generované povrchovou zátěží
    Pole napětí na profilu KP III Zakopane - Salgótarján
    Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Prověření některých předpokládaných vztahů mezi slapy a magnetismem planet
    Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Recentní pohyby - úvod do diskuse
    Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách
    Tíhový účinek n-bokého hranolu obecně orientovaného prostoru
    Topografie a gravitační pole Fobosu
    Výpočet denního chodu gravimetru pomocí splajnu
    Výpočet mezních charakteristik zdroje potenciálních polí
    Výpočet převýšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací na počítači. Rozbor přesnosti výsledků
    Výpočet vnitřních topografických korekcí na počítači
    Výsledky gravimetrické slapové stanice Pecný
    Vysvětlení vlivu vnitřního tlaku vzduchu na konstantu gravimetru Worden
    Využití osobního počítače a magnetometru MP-2 v gravimetrické skupině
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000