Podrobnosti záznamu

Název
   Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment
Nakladatel
    Vysoká škola báňská
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Conference
    Environment
    International
    Mineral
    Proceedings
    Processing
Části této monografie
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Chemická úpravna MAPE a životní prostředí
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy