Podrobnosti záznamu

Název
   Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing
Nakladatel
    Vysoká škola báňská
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Conference
    Environment
    II
    International
    Mineral
    Proceedings
    Processing
Části této monografie
    Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky
    Kinetika flokulace
    Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
    Rekonstrukce technologie úpravny uhlí s cílem uzavření kalového okruhu a dosažení bezodpadové technologie
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Využití UV absorpce Fe(III) v biohydrometalurgii
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin