Podrobnosti záznamu

Název
   Prognózy scheelitu (Au)
Nakladatel
    Geoindustria Praha - Přírodovědecká fakulta UK
    Geoindustria Praha-Přírodovědecká fakulta UK
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1989
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Au
    Prognózy
    Scheelitu
Části této monografie
    Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
    Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic
    Scheelitové ložisko u Nekvasov
    Scheelitové zrudnění severně Opařan
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku