Podrobnosti záznamu

Název
   Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Abstrakta
    Exkurzní
    Program
    Průvodce
    Semináře
    Skupiny
    Studií
    Tektonických
Části této monografie
    Early Cambrian granitoid magmatism in the Moldanubian zone: U-Pb zircon isotopic evidence from the Stráž orthogneiss
    Geochemie izotopů Rb a Sr v metavulkanitech rýchorského krystalinika (Západní Sudety): stáří a tektonické prostředí protolitu
    Říčanský granit v Českém masívu a těleso Ploumanach v Bretani: intruzivní nebo vulkanická tělesa?
    Tektonické prostředí ems-eifelských pánví na Moravě (394-380 Ma)