Podrobnosti záznamu

Název
   Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
Další názvy
    Programme of the Fieldtrip: Geology of the HGR 1651 and 1652- middle and souther Moravia. Guidbook (Time 28.-31.March 2012)
Autor
   Břízová, Eva
   Havlíček, Pavel
   Hošek, Jan
   Nývlt, Daniel
   Tomanová Petrová, Pavla
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Kaeonozoic(Quaternary, Neogene, Palaeogene), development, Hydrogeology
Klíčové slovo
    28.-31
    1651
    1652-
    2012
    Března
    HGR
    Jižní
    Kvartérních
    Morava
    Pracovního
    Program
    PRŮVODCE
    Stavba
    Střední
    Termín
    Výjezdu:Geologická
Abstrakt (česky)
   Stavba kenozických sedimentů, diskuze, studium významných geologických profilů mezi Napajedly, soutokem Dyje s Moravou a Pavlovskými vrchy
Abstrakt (anglicky)
   Programme of the Fieldtrip: Geology of the HGR 1651 and 1652- middle and souther Moravia. Guidbook (Time 28.-31.March 2012)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014