Podrobnosti záznamu

Název
   Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Etapová zpráva: 2. etapa výběru polygonů - detailní pozemní geologický výzkum
Další názvy
    Project: Realisation og geological and other studies on the test locatity Melechov - 2. part Partial report: Detailed ground geological investigation
Autor
   Breiter, Karel
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    granites, petrology, geochemistry, test locatity, radioactive wast repository,
Klíčové slovo
    Dalších
    Detailní
    Etapa
    Etapová
    Geologický
    Geologických
    Lokalitě
    Masiv
    Melechovský
    Polygonů
    Pozemní
    Prací
    Projekt:Provedení
    Testovací
    Výběru
    Výzkum
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Geologické práce upřesnily geologickou mapu 1:10 000 v prostoru polygonů P1a (homogenní granitový masiv) a P1b (nehomogenní granitový masiv).Jako hlavní metoda pozemního geologického výzkumu bylo užito klasické pochůzkové mapování s podporou spektrometrie gama. Odebrané typické vzorky hornin byly podrobeny chemickým analýzám a byly z nich připraveny výbrusy. Detailní petrografická a mineralogická charakteristika hornin bude prezentována v příští zprávě po provedení příslušných mikroskopických studií a analýz. Pro konstrukci tektonických linií ve zpřesněné mapě byly využity výsledky geofyzikálních měření.
Abstrakt (anglicky)
   Project: Realisation og geological and other studies on the test locatity Melechov - 2. part Partial report: Detailed ground geological investigation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014