Podrobnosti záznamu

Název
   Propustnost vzorků vápence a slínovců - úložiště RAO Richard - IGHP
Autor
   Trčková, Jiřina
   Živor, Roman
Nakladatel
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
Fyzický popis
    5 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Překlad názvu: Permeability of the limestone and marlite samples - RAW Deposit Richard - EGHS
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    permeability
Klíčové slovo
    IGHP
    Propustnost
    RAO
    Richard
    Slínovců
    úložiště
    Vápence
    Vzorků
Abstrakt (česky)
   Ve zprávě jsou shrnuty výsledky laboratorních zkoušek propustnosti vápence, nadložního a podložního slínovce z lokality Richard u Litoměřic.
Abstrakt (anglicky)
   The results of laboratory tests of permeability ot the samples limestone, underlying and overlying marlites from the locality of Richard near Litoměřice are summarized in the report.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012