Podrobnosti záznamu

Název
   Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
Autor
   Frantál, Bohumil
   Jaňura, J.
   Klapka, P.
   Kunc, J.
   Maryáš, J.
   Nováková, Eva
   Osman, Robert
   Siwek, T.
   Szczyrba, Z.
   Tonev, P.
   Toušek, V.
Nakladatel
    Masarykova univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2012
ISBN
    978-80-210-5756-2
Fyzický popis
    140 s. : P8200
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Autoři celkem: 11
    Projekt: GA403/09/0885, GA ČR3cav_un_auth*0273867
    Překlad názvu: Spatial behaviour: constellations, activities, mobility and everyday life in the city
Předmětová kategorie
    human behaviour in time and space
    time-geographical perspective
    urban space
Klíčové slovo
    Aktivit
    Chování
    Každodenní
    Městě
    Mobilita
    Prostorové
    Vzorce
    život
Abstrakt (česky)
   Kniha se zabývá různými projevy lidského chování v čase a prostoru se specifickým zaměřením na každodenní aktivity a mobilitu v urbánním prostředí, které jsou zkoumány z perspektivy geografie času. Vedle teoretických konceptů a metod využívaných ve výzkumu prostorového chování jsou představeny specifické aplikace na konkrétní témata ilustrované empirickými výzkumy. Spektrum řešených problémů se pohybuje od každodenních aktivit, přes sféru maloobchodu a nákupní chování až po dopravní chování a prostorovou mobilitu. Kniha se zaměřuje také na specifické skupiny ohrožené sociální izolací (senioři, matky na mateřské dovolené) či na osoby pohybově postižené.
Abstrakt (anglicky)
   The book deals with various exhibitions of human behaviour in time and space with a special focus on everyday activitites and mobility in urban space which are investigated from the time-geographical perspective. Besides theoretical concepts and methods being used in the research of spatial behaviour the authors present specific applications on concrete topics illustrated by results of empirical studies. The spectrum of related issues moves from everyday activitites through retail and shopping behaviour to transport patterns and spatial mobility. The book focuses also on some specific population segments which are endangered by social isolation (seniors, mothers on maternal leave) and physically handicaped people.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014