Podrobnosti záznamu

Název
   Provedení terénního šetření možného vlivu starého důlního díla na nemovitost v Jáchymově č.p. 535
Další názvy
    Field reconnaissance of the possible influence of the old mine on the estate in Jáchymov No. 535.
Autor
   Knésl, Ilja
   Poňavič, Michal
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    old mining area, underground mining, Jáchymov, geophysical survey
Klíčové slovo
    535
    č.p
    Díla
    Důlního
    Jáchymově
    Nemovitost
    Provedení
    Starého
    šetření
    Terénního
    Vlivu
Abstrakt (česky)
   Podle terénní rekognoskace objektu v Jáchymově v Hornické ulici č.p. 535, je možné vyloučit vliv starého důlního díla, které ústí ve svahu nad nemovitostí na přilehlém pozemku. Není zcela vyloučen vliv přírodních procesů (sesuv, řícení svahu vlivem důlních děl). Tento předpoklad je možné potvrdit nebo vyloučit dalším geofyzikálním průzkumem.
Abstrakt (anglicky)
   Field reconnaissance of the possible influence of the old mine on the estate in Jáchymov No. 535.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014