Podrobnosti záznamu

Název
   Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich
Nakladatel
    Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii Universitet Warszawa
    Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii UW
Místo vydání
    Warszawa, Polsko
    Zwierzyniec
Datum vydání
    2006
ISBN
    83-922218-4-2
Klíčové slovo
    Basenach
    Przebieg
    Przedgórskich
    Sedymentacji
    Zmienność
Části této monografie
    Depositional architecture of the Lower Badenian deposits in the southern and middle part of the Carpathian Foredeep in Czech Republic
    Depositional architecture of the Lower Badenian deposits in the southern part and middle part of the Carpathian Foredeep in Czech Republic
    Intraclasts form Lower Badenian coarse-grained deposits - evidence of lost depositional environment (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Intraclasts from Lower Badenian coarse-grained deposits - evidence of post- depositional environment (Carpathian Foredeep, Czech Republic)