Podrobnosti záznamu

Název
   Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře
Nakladatel
    Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká speleologická společnost
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    české
    Horninách
    Jevy
    Křídové
    Pánve
    Příspěvků
    Pseudokrasové
    Sborník
    Semináře
Části této monografie
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Pseudokrasové jevy v pískovcích v severních Čechách
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Pseudokrasový fenomén: esej o mé nejistotě
    Slovo úvodem
    Speleoarcheologické výzkumy v Českém ráji
    Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Wurzelstalagmiten - biogene Strukturen ein Sensor für Umweltveränderungen