Podrobnosti záznamu

Název
   REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
Další názvy
    Mineral resources assesment in Karlovy Vary region
Autor
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
   Lhotský, Pavel
   Poňavič, Michal
   Rambousek, Petr
   Rýda, Karel
   Starý, Jaromír
   Šír, Pavel
Datum vydání
    2003
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    mineral resources, Karlovy Vary region
Klíčové slovo
    KARLOVARSKÉHO
    KRAJE
    POLITIKA
    REGIONÁLNÍ
    SUROVINOVÁ
Abstrakt (česky)
   Předložená studie ukazuje na potenciál karlovarského kraje v oblasti nerostných surovin, vyjmenovává jaké suroviny se v regionu těží a kolik. Předložená koncepce surovinové politiky počítá s využitím ložisek stavebního kamene dle potřeby regionu a jeho navazujících částí ve stávajících objemech roční těžby. Místní význam nepřesáhne využití ložisek cihlářských surovin, případně štěrkopísků.
Abstrakt (anglicky)
   Mineral resources assesment in Karlovy Vary region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014