Podrobnosti záznamu

Název
   Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
Další názvy
    Preliminary study for the CGS programme focused on the Czech Cretaceous Basin and its basement
Autor
   Čech, Stanislav
   Martínek, Karel
   Mlčoch, Bedřich
   Stárková, Marcela
   Štědrá, Veronika
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2001
Fyzický popis
    35 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: MŽP
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin, geological documentation, rock samples, drillholes, bedrock, preliminary study
Klíčové slovo
    České
    ČGÚ
    Křídové
    Oblast
    Pánve
    Podloží
    Programu
    Přípravu
    Rešeršní
    Studie
    Zaměřeného
    Závěrečná
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Textová zpráva o výsledcích rešeršní studie pro oblast české křídové pánve doplněná dílčími zprávami, obrazovými a mapovými přílohami a CDrom s datovými soubory
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary study for the CGS programme focused on the Czech Cretaceous Basin and its basement
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014