Podrobnosti záznamu

Název
   Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Karany using 15N and 18O isotopes
Další názvy
    rekonstrukce nitrátového znečištění systému břehové infiltrace Káraný, s použitím izotopů N a 18O.
Autor
   Bůzek, František
   Kadlecová, Renata
   Kněžek, Miroslav
Nakladatel
    Water Research Institute T.G.Masaryk
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-85900-57-2
Fyzický popis
    218 s.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Research for Practise No.51
Výraz tezauru
    nitrate pollution, bank infiltration, model rekonstruction, stable isotopes
Klíčové slovo
    15N
    18O
    Filtration
    Isotopes
    Karany
    Nitrate
    Pollution
    Reconstruction
    Riverbank
    Using
Abstrakt (česky)
   15N a 18O izotopy ve vodě a nitrátech byly použity ke studiu systému břehové infiltrace v Káraném. Na základě výsledků byl sestaven model napájení systému a identifikovány zdroje znečištění. Model umožňuje odhad budoucího chování vodního zdroje.
Abstrakt (anglicky)
   15N and 18O isotopes in nitrate and water were used to study nitrate pollution of riverbank infiltration system Karany, Czech republic. Study resulted in recharge model of water resource and identification of pollutants. Model gave an estimate of future development of nitrate pollution on the site.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014