Podrobnosti záznamu

Název
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
Další názvy
    Reconnaissance of lithologically contrasting rocks in crystalline units along the NE margin of the Moldanubian Unit, in connection with basic geological mapping on a scale of 1:25 000.
Autor
   Buriánek, David
   Čapek, David
   Čopjaková, Renata
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Dušek, Karel
   Haloda, Jakub
   Hanžl, Pavel
   Hrdličková, Kristýna
   Konopásek, Jiří
   Kopačková, Veronika
   Košuličová, Monika
   Malec, Jan
   Melichar, Rostislav
   Nahodilová, Radmila
   Pertoldová, Jaroslava
   Soejono, Igor
   Sulovský, Petr
   Škoda, Radek
   Šrámek, Josef
   Štědrá, Veronika
   Táborský, Zdeněk
   Tajčmanová, Lucie
   Týcová, Patricie
   Verner, Kryštof
   Veselovský, František
   Vondrovic, Lukáš
   Vrána, Stanislav
   Zavřelová, Alice
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    contrasting rocks, petrology, geochemistry, structural and isotopic study
Klíčové slovo
    1:25
    000
    Geologické
    Hornin
    Jednotkách
    Kontrastních
    Krystalinika
    Litologicky
    Mapování
    Moldanubika-návaznost
    Okraji
    Rekognoskace
    Základní
Abstrakt (česky)
   detailní petrologické, geochemické, strukturní a i izotopové studium litologicky kontrastních hornin v pestrých jednotkách lemujících na sv. moldanubické jádro. Jedná se o tělesa vápenato-silikátových hornin a skarnů, leptynitů, ortorul, granitoidů, amfibolitů, serpentinitů ) a vysokotlakých hornin (eklogitů a granulitů). Tato tělesa tvoří dobře definovatelné pruhy či zóny, a bylo jich využito jako korelační horizonty v regionálně geologických a tektonicko-stratigrafických aplikacích. Výsledky přispěly k diskusi o příslušnosti okrajových jednotek k jednotlivým regionálním jednotkám Českého masivu (sv. okraj moldanubika, kutnohorské krystalinikum, svratecké krystalinikum a východní část tepelsko-barrandienského proterozoika).
Abstrakt (anglicky)
   Reconnaissance of lithologically contrasting rocks in crystalline units along the NE margin of the Moldanubian Unit, in connection with basic geological mapping on a scale of 1:25 000.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014