Podrobnosti záznamu

Název
   Revizní znalecký posudek České geologické služby čj.441/183/2005 v právní věci žalobců...proti žalovaným...o zdržení se zásahů do sousedských práv a náhradu škody
Další názvy
    The revision expert opinion of the Czech geological survey no.441/183/2005 in the juridical problem of plaintiffs ? against defendants ?. . for delay an interventions to a neighbourly rights and a compensation damage.
Autor
   Burda, Jiří
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    lawsuit, surface water, ground water, waterlogging
Klíčové slovo
    České
    čj.441/183/2005
    Do
    Geologické
    Náhradu
    Posudek
    Práv
    Právní
    Revizní
    Služby
    Sousedských
    škody
    Věci
    Zásahů
    Zdržení
    Znalecký
    žalobců...proti
    žalovaným...o
Abstrakt (česky)
   odpovědi ČGS na otázky položené Okresním soudem v Semilech: Primární příčinou podmáčení č.p. 22 je likvidace potoka Nepokoj a teprve sekundární příčinou podmáčení č.p. 22 jsou nedostatky na pozemku č.p. 23 (event. na výše ležících pozemcích). Dochází k prosakování vody z pozemků žalovaných na pozemek žalobců. Jedná se o vodu povrchovou a o vodu podzemní. Jedná se o důsledek zatrubnění potoka Nepokoj a tím i následného ovlivnění geologických a hydrogeologických poměrů; odkanalizování pozemku žalovaného situaci pouze zlepšilo, nikoliv však vyřešilo.
Abstrakt (anglicky)
   The revision expert opinion of the Czech geological survey no.441/183/2005 in the juridical problem of plaintiffs ? against defendants ?. . for delay an interventions to a neighbourly rights and a compensation damage.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014