Podrobnosti záznamu

Název
   Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka
Další názvy
    Web applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
Autor
   Čápová, Dana
   Karbušická, Stanislava
   Kramolišová, Pavla
   Kujal, Roman
   Moravcová, Olga
   Sedláček, Jan
   Svítil, Radek
   Šedinová, Eva
   Štrupl, Vít
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    software
Výraz tezauru
    web application, map, metadata, geology, Czech Geological Survey, spatial data, GIS data
Klíčové slovo
    Aplikací
    ČGS
    On-line
    Rozcestník
    Stránka
    Webová
Abstrakt (česky)
   Rozcestník on-line aplikací ČGS prezentuje hlavní webové aplikace ČGS, které uspořádává podle geovědních témat do skupin (17). V každém tématu je možné selektovat mapové a databázové (formulářové) aplikace. Podrobné informace o jednotlivých aplikacích jsou automaticky generovány přímo z průběžně aktualizovaných dat Metadatovém katalogu ČGS http://micka.geology.cz/. O každé aplikaci je podána infomace v této struktuře: název, URL adresa (odkaz), stručný popis, grafická ikona, kontaktní osoba - odborný garant (odkaz na personální stránky na portále ČGS), odkaz na webové stránky o aplikaci, odkaz na metadatový popis aplikace. Tato data jsou shodná s daty povinně harvestovanými ČGS na portály jiných subjektů.
Abstrakt (anglicky)
   Web applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014