Podrobnosti záznamu

Název
   SOP V-NELGC Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou GC-FID
Další názvy
    SOP V-NELGC Determination of nonpolar extractives by GC-FID method
Autor
   Kovářová, Miloslava
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    determination of nonpolar extractives by GC-FID method, water, aueous extracts
Klíčové slovo
    Extrahovatelných
    GC-FID
    Látek
    Metodou
    Nepolárních
    SOP
    Stanovení
    V-NELGC
Abstrakt (česky)
   Standardní operační postup popisující pravidla a postupy pro provádění uvedené zkoušky. (Revize dokumentu)
Abstrakt (anglicky)
   SOP V-NELGC Determination of nonpolar extractives by GC-FID method
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014