Podrobnosti záznamu

Název
   SRBSKÁ KAMENICE II: posouzení situace po katastrofických pohybech u čp. 159 a 42
Další názvy
    Srbská Kamenice village II: Situation after catastrophic events of slope movements at home sites Nos. 159 and 42.
Autor
   Krupička, Jiří
   Zvelebil, Jiří
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Cretaceous sandstones and marls, rock fall, landslide, proof of previous evaluation by event occurence, tectonical zone, climatic and antrophogenic factors
Klíčové slovo
    42
    159
    čp
    II
    KAMENICE
    Katastrofických
    Po
    Pohybech
    Posouzení
    Situace
    SRBSKÁ
Abstrakt (česky)
   V obci S Kamenice byly při předchozí expertize vymezeny tři oblasti vysokého nebezpečí vzniku skalních řícení a navržena urychlená sanace. Zatímco u domů č.p. 35 a 209 byla provedena provizorní sanční opatření, sanace stěny nad domem č.p. 159 byla zatím je plánována. Nutnost urychené realizace opatření pak akcentoval výskyt skalního řícení, které naštěstí zasáhlo pouze zahradu domu. Vedle předtím nehodnoceného domu č.p. 42 pak došlo k sesuvu a řícení části skalní stěny. Potože vznik pohybů zde evidentně souvisí se zvýšeným zvodněním zemin i skalního masívu, a protože náznaky deformací povrchu a objektů byly zjištěny i výše na hřebeni, na jehož úpatí došlo k pohybům, bylo doporučeno, aby projekt sancí předcházel důkladný hydrogeologický průzkum. jenou z deformacemi ohrožených budov je i brokní kostel. Právě ztráta kapacity je původního drenážního systému by mohla být významným sesuvným faktorem. Bezpečnost objektu č.p. 42 pak má zajistit dočasné kontrolní sledování svahu.
Abstrakt (anglicky)
   Srbská Kamenice village II: Situation after catastrophic events of slope movements at home sites Nos. 159 and 42.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014