Podrobnosti záznamu

Název
   Sběr a vyhodnocení dat ze 4 napěťových sond umístěných v rozrážce SP-47 ve štole Josef u Mokrska v rámci projektu MPO FR-TI3/325
Autor
   Kaláb, Tomáš
   Nohejl, Zdeněk
   Rutar, Tomáš
   Souček, Kamil
   Staš, Lubomír
Nakladatel
    ČGS
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2013
Fyzický popis
    16 s. : P
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 5
    Projekt: V
    Překlad názvu: Collection and analysis of data from four voltage probes, SP-47 in the gallery Josef at Mokrsko within the the project MPO FR-TI3/325
Předmětová kategorie
    data analysis
    Mokrsko
    voltage probes
Klíčové slovo
    Dat
    FR-TI3/325
    Josef
    Mokrska
    MPO
    Napěťových
    Projektu
    Rámci
    Rozrážce
    Sběr
    Sond
    SP-47
    štole
    Umístěných
    Vyhodnocení
Abstrakt (česky)
   Text včetně tabulek, grafů a obrázků je souhrnnou roční zprávou ke Smlouvě o dílo 823/24/10 Sběr a vyhodnocení dat ze 4ks napěťových sond umístěných v rozrážce SP-47 ve štole Josef u Mokrska. Obsahuje výsledky vyhodnocení provedených měření změn napětí v testovacích vrtech v bezprostředním okolí zátěžového vrtu - teplotního zdroje v masivu průzkumné rozrážky SP-47 v lokalitě Josef. Všechny uvedené naměřené hodnoty byly získány pomocí tenzometrických měřicích kuželových hlavic, speciálně vyrobených a instalovaných zde k tomuto účelu. Měření se provádějí v rámci řešení projektu MPO - TIP FR-TI 3/325 - Význam termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie.
Abstrakt (anglicky)
   Text, including tables, graphs and images is a comprehensive annual report to the Treaty on the work of 823/24/10 data collection and evaluation of 4 pieces voltage probes, SP-47 in the gallery Josef at Mokrsko. It contains the results of the evaluation of the measurements of voltage changes in test wells in the immediate vicinity of the borehole stress - thermal sources in solid exploration adit SP-47 in Josef. All measurements were obtained using a strain gauge measuring the conical heads, specially manufactured and installed here for this purpose. Measurements are carried out within the project MPO-TIP FR-TI 3/325 - The importance of the thermal load of rocks - perspectives underground storage of thermal energy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014