Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
Nakladatel
    VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-248-2026-2
Klíčové slovo
    3.9
    10
    21
    31.8
    2009
    Česko-Slovenský
    Hydrogeologický
    Kongres
    Mezinárodní
    Sborník
    Století
    Strategická
    Surovina
    Voda
Části této monografie
    Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika