Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
Nakladatel
    Vysoká škola báňská
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekologii
    Fyzikální
    Geofyzice
    Geologii
    Hornin
    Sborník
    Vlastnosti
    Využití
Části této monografie
    Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz