Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí
Nakladatel
    Esmedia DTP s.r.o.
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-248-2026-2
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Inženýrskogeologického
    Kongresu
    Mezinárodní
    Národního
    Sborník
    účastí
Části této monografie
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá