Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
Nakladatel
    Česká geologická společnost
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    české
    Exkurzní
    Pánví
    Průvodce
    Sborník
    Sedimentární
    Semináře
    Skupiny
    Synorogenních
    Tektonické
    Tektonický
    Vývoj
Části této monografie
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic