Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník Geotechnické symposium
Nakladatel
    Akademické nakladatelství CERM
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geotechnické
    Sborník
    Symposium
Části této monografie
    Nepříznivé vlivy lidské činnosti na stabilitu přirozených svahů