Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982)
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1982
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    26.-28
    1982
    Geologické
    IV
    Konference
    Ledna
    Sborník
    Uhelně
Části této monografie
    Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    Interval spodního karbonu v Českém masívu (kulm, raná molasa a horotvorné fáze)
    Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
    Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
    Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR
    Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR
    Redefinice mosteckého souvrství (miocén, severočeská hnědouhelná pánev)
    Strukturně tektonická a palynologická charakteristika karbonských souvrství na svatoňovicku