Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník mezinárodní konference Spolupráce 2000
Nakladatel
    Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2000
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2000
    Konference
    Mezinárodní
    Sborník
    Spolupráce
Části této monografie
    Identifikace forem pyrolýzního uhlíku pomocí termické analýzy
    Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu
    Rozlišení struktury forem pyrolýzního uhlíku pomocí rtg-difrakce