Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
Nakladatel
    Univerzita Palackého v Olomouci
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2002
ISBN
    80-244-0454-0
Klíčové slovo
    2002
    Českého
    Karpat
    Masivu
    Mineralogie
    Sborník
    Západních
Části této monografie
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku