Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis
Nakladatel
    Muzeum Českého Ráje
Místo vydání
    Turnov
Datum vydání
    2010
    2012
ISBN
    978-80-87416-04-4
Klíčové slovo
    Acta
    Českého
    Musei
    Muzea
    Ráje
    Sborník
    Turnoviensis
Části této monografie
    Kvartérně geologický vývoj střední Jizery východně od Semil
    Rizikové geofaktory životního prostředí - list 03-413 Semily
    Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou