Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK
Editor
    Opluštil, S.
    Pešek, J.
    Vízdal, P.
Nakladatel
    Univerzita Karlova
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1993
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Fakulty
    Geologické
    Geologie
    Katedry
    Konference
    Ložiskové
    Přírodovědecké
    Sborník
    Uhelně
    UK
    VII
Části této monografie
    Metodika studia příčin indukované seismicity v OKR
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia