Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta UPAL Olomouc
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2014
Klíčové slovo
    2014
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Olomouc
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu