Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
Nakladatel
    Česká geologická společnost
    Česká geologiecká společnost
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-7075-653-5
Klíčové slovo
    19.-22
    2005
    Abstrakt
    České
    Exkurzní
    Geologické
    Průvodce
    října
    Sborník
    Sjezd
    Slavonice
    Společnosti
Části této monografie
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)